1. Viễn cảnh và sứ mệnh:

Viễn cảnh: Phát triển bền vững trở thành doanh nghiệp uy tín hàng đầu trong lĩnh vực vệ sinh công nghiệp – Góp phần nâng cao giá trị cuộc sống, chất lượng con người và đem lợi ích cho toàn thể cộng đồng.

Sứ mệnh: Bằng nguồn lực của mình phục vụ cho việc tạo ra giá trị mới cho mỗi nhân viên, đối tác và toàn thể xã hội – Từ đó trở thành doanh nghiệp tiên phong trong việc mở đường, xây dựng một lỗi đi bền vũng cho thị trường ngành dịch vụ vệ sinh công nghiệp nói chung.

Với đội ngũ lãnh đạo trẻ năng động, nhiệt huyết, sáng tạo đổi mới. Chúng tôi khao khát mang đến khách hàng dịch vụ tốt nhất, xây dựng giá trị lâu bền cho khách hàng, niềm tin cho doanh nghiệp.

 1. Lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh

  • Dịch vụ vệ sinh sau xây dựng.
  • Dịch vụ giặt thảm – ghế Sofa.
  • Dịch vụ tổng vệ sinh nhà xưởng.
  • Dịch vụ tổng vệ sinh văn phòng, cao ốc, khách sạn
  • Dịch vụ làm vệ sinh theo giờ.
  • Dịch vụ cung cấp nhân viên làm sạch hàng ngày.
  • Dịch vụ cung cấp tạp vụ văn phòng.
  • Dịch vụ đánh bóng sàn Marbel.
  • Dịch vụ chăm sóc cảnh quan.
  • Dịch vụ lau kính, alu cao tầng.
  • Dịch vụ chuyển nhà trọn gói.
  • Dịch vụ phun diệt muỗi, côn trùng.
  • Dịch vụ cung cấp cho thuê máy móc, dụng cụ.
  • Dịch vụ cung cấp hóa chất, trang thiết bị vệ sinh.
  • Dịch vụ đánh bóng bê tông kho, xưởng…
 1. Viễn cảnh và sứ mệnh: 

Viễn cảnh: Phát triển bền vững trở thành doanh nghiệp uy tín hàng đầu trong lĩnh vực vệ sinh công nghiệp – Góp phần nâng cao giá trị cuộc sống, chất lượng con người và đem lợi ích cho toàn thể cộng đồng.

Sứ mệnh: Bằng nguồn lực của mình phục vụ cho việc tạo ra giá trị mới cho mỗi nhân viên, đối tác và toàn thể xã hội – Từ đó trở thành doanh nghiệp tiên phong trong việc mở đường, xây dựng một lỗi đi bền vũng cho thị trường ngành dịch vụ vệ sinh công nghiệp nói chung.

Với đội ngũ lãnh đạo trẻ năng động, nhiệt huyết, sáng tạo đổi mới. Chúng tôi khao khát mang đến khách hàng dịch vụ tốt nhất, xây dựng giá trị lâu bền cho khách hàng, niềm tin cho doanh nghiệp.

 1. Lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh

  • Dịch vụ vệ sinh sau xây dựng.
  • Dịch vụ giặt thảm – ghế Sofa.
  • Dịch vụ tổng vệ sinh nhà xưởng.
  • Dịch vụ tổng vệ sinh văn phòng, cao ốc, khách sạn
  • Dịch vụ làm vệ sinh theo giờ.
  • Dịch vụ cung cấp nhân viên làm sạch hàng ngày.
  • Dịch vụ cung cấp tạp vụ văn phòng.
  • Dịch vụ đánh bóng sàn Marbel.
  • Dịch vụ chăm sóc cảnh quan.
  • Dịch vụ lau kính, alu cao tầng.
  • Dịch vụ chuyển nhà trọn gói.
  • Dịch vụ phun diệt muỗi, côn trùng.
  • Dịch vụ cung cấp cho thuê máy móc, dụng cụ.
  • Dịch vụ cung cấp hóa chất, trang thiết bị vệ sinh.
  • Dịch vụ đánh bóng bê tông kho, xưởng…
 1. Viễn cảnh và sứ mệnh: 

Viễn cảnh: Phát triển bền vững trở thành doanh nghiệp uy tín hàng đầu trong lĩnh vực vệ sinh công nghiệp – Góp phần nâng cao giá trị cuộc sống, chất lượng con người và đem lợi ích cho toàn thể cộng đồng.

Sứ mệnh: Bằng nguồn lực của mình phục vụ cho việc tạo ra giá trị mới cho mỗi nhân viên, đối tác và toàn thể xã hội – Từ đó trở thành doanh nghiệp tiên phong trong việc mở đường, xây dựng một lỗi đi bền vũng cho thị trường ngành dịch vụ vệ sinh công nghiệp nói chung.

Với đội ngũ lãnh đạo trẻ năng động, nhiệt huyết, sáng tạo đổi mới. Chúng tôi khao khát mang đến khách hàng dịch vụ tốt nhất, xây dựng giá trị lâu bền cho khách hàng, niềm tin cho doanh nghiệp.

 1. Lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh

  • Dịch vụ vệ sinh sau xây dựng.
  • Dịch vụ giặt thảm – ghế Sofa.
  • Dịch vụ tổng vệ sinh nhà xưởng.
  • Dịch vụ tổng vệ sinh văn phòng, cao ốc, khách sạn
  • Dịch vụ làm vệ sinh theo giờ.
  • Dịch vụ cung cấp nhân viên làm sạch hàng ngày.
  • Dịch vụ cung cấp tạp vụ văn phòng.
  • Dịch vụ đánh bóng sàn Marbel.
  • Dịch vụ chăm sóc cảnh quan.
  • Dịch vụ lau kính, alu cao tầng.
  • Dịch vụ chuyển nhà trọn gói.
  • Dịch vụ phun diệt muỗi, côn trùng.
  • Dịch vụ cung cấp cho thuê máy móc, dụng cụ.
  • Dịch vụ cung cấp hóa chất, trang thiết bị vệ sinh.
  • Dịch vụ đánh bóng bê tông kho, xưởng…
 1. Viễn cảnh và sứ mệnh: 

Viễn cảnh: Phát triển bền vững trở thành doanh nghiệp uy tín hàng đầu trong lĩnh vực vệ sinh công nghiệp – Góp phần nâng cao giá trị cuộc sống, chất lượng con người và đem lợi ích cho toàn thể cộng đồng.

Sứ mệnh: Bằng nguồn lực của mình phục vụ cho việc tạo ra giá trị mới cho mỗi nhân viên, đối tác và toàn thể xã hội – Từ đó trở thành doanh nghiệp tiên phong trong việc mở đường, xây dựng một lỗi đi bền vũng cho thị trường ngành dịch vụ vệ sinh công nghiệp nói chung.

Với đội ngũ lãnh đạo trẻ năng động, nhiệt huyết, sáng tạo đổi mới. Chúng tôi khao khát mang đến khách hàng dịch vụ tốt nhất, xây dựng giá trị lâu bền cho khách hàng, niềm tin cho doanh nghiệp.

 1. Lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh

  • Dịch vụ vệ sinh sau xây dựng.
  • Dịch vụ giặt thảm – ghế Sofa.
  • Dịch vụ tổng vệ sinh nhà xưởng.
  • Dịch vụ tổng vệ sinh văn phòng, cao ốc, khách sạn
  • Dịch vụ làm vệ sinh theo giờ.
  • Dịch vụ cung cấp nhân viên làm sạch hàng ngày.
  • Dịch vụ cung cấp tạp vụ văn phòng.
  • Dịch vụ đánh bóng sàn Marbel.
  • Dịch vụ chăm sóc cảnh quan.
  • Dịch vụ lau kính, alu cao tầng.
  • Dịch vụ chuyển nhà trọn gói.
  • Dịch vụ phun diệt muỗi, côn trùng.
  • Dịch vụ cung cấp cho thuê máy móc, dụng cụ.
  • Dịch vụ cung cấp hóa chất, trang thiết bị vệ sinh.
  • Dịch vụ đánh bóng bê tông kho, xưởng…